Nyttiga tips

Här kommer vi förmedla olika användbara tips som kan underlätta arbetet med våra IT-hjälpmedel.
Bluff-SMS


Nu har Polisen skaffat ett nytt vapen!

När ni misstänker att ni fått ett bluff-SMS, vidarebefordra det genast till 7726
så länkas mejlet vidare till teleoperatören som då kan spärra numret så att ingen ytterligare kan bli lurad.


I ett bluff-SMS kan det exempelvis stå:

Ditt BankID är nu spärrat 28-04-2022 på grund av säkerhetsskäl. Fortsätt här för att säkra ditt BankID https://idsakerhet.org
Avsändaren var "Din Bank".

Klickar man här kan vad som helst hända!

Länken leder till olika sidor där användaren blir uppmanad att skriva in sitt personnummer. Det avslutas med att man ska bekräfta via sin bankdosa eller trycka på start.

OBS! BankID skickar aldrig ut SMS.
Klicka inte på länken uppmanar BankID!


På samma sätt dyker det upp falska mejl som ger sken av att vara seriösa t.ex. från en bank.

Börja då med att kolla avsändaradressen. Är det fejk stämmer den inte med vad mejlet i övrigt handlar om.
Släng då mejlet direkt!

Seriösa företag såsom banker m.m. skickar inte mejl om viktiga ekonomiska ärenden.

Det går även ofta att se på den märkliga svenskan i mejlet att det kan vara bluff.
Var misstänksam och uppmärksam!

Klicka aldrig på någon länk, vad som helst kan hända!


Läs mer har om hur du kan skydda dig.    Svårlurad!
Bilder från Iphone till dator

Här följer en beskrivning hur man för över bilder från mobilen till datorn.

1. Starta datorn och anslut laddningskabeln till mobilen.

2. Öppna mappen Bilder och skapa en mapp med lämpligt namn för de bilder som skall överföras.

3. Anslut laddningskabeln till datorn och tryck ”Tillåt”. I rutan i högra hörnet, tryck ”Installera enhet”.

4. Utforskaren startar i ny ruta med mappen ”Internal storage”, öppna den.
DCIM dyker upp, öppna den och olika mappar med bilder kommer upp.

5. Öppna mapparna en i taget för att hitta de bilder som ska överföras.

6. Markera de bilder som ska föras över. En hel följd kan markeras genom att klicka på första bilden, hålla på skifttangenten och klicka sista bilden.


7. Tryck CTRL+c. (kopiera)

8. Gå till Bilder igen och markera mappen du valt som skall ta emot bilderna. Tryck CTRL+v (klistra in) och bilderna kopieras över.


9. Har detta fungerat bra kan man nu radera de överförda bilderna i mobilen.Utforska mera!

Utforskaren EN ”SUPERBIBLIOTEKARIE” MED UPPGIFT ATT:

- Lagra och presentera data såväl i datorn som i anslutna enheter

Var hittar jag utforskaren?

Den gula mappsymbolen i nederkanten. Dyker även upp vid spara som.

MAPPHANTERING

Filer och mappar

Fil = nollor och ettor, samlade i bytes, med namn och plats

Mapp= samlingsplats för filer och mappar, med namn och plats

Skapa mapp: Hö-klick där den skall placeras, välj  ny mapp

Namnge: skriv önskat namn direkt i det blåa fältet + enter

Flytta mapp: Hö-klick, kopiera, Hö-klick på önskad plats, välj klistra in

Hö-klick på gamla platsen, ta bort (sparas inte i papperskorgen med shift nedtryckt)

Alternativ:

Markera med Vä-klick, Ctrl+c (kopiera)

Vä-klick på nya platsen, Ctrl+v (klistra in)
Vä-klick på gamla platsen, Delete, (sparas inte i papperskorgen med shift nedtryckt)

 

Om man är säker på handen:

Använd Ctrl+x (klipp ut) i st.f. Ctrl+c. Då behövs ingen radering.

Byta namn på filer och mappar
Hö-klick, välj byt namn. Skriv namnet direkt i det blå fältet, Enter

OBS! BEHÅLL FILÄNDELSEN. Ex. xxxxx.pdf

Spara/spara som

Spara används vid pågående arbete med en fil. Sparar då senaste versionen.

Spara som används första gången en ny fil ska sparas och om man vill spara både den tidigare och den nya versionen

Filen ges då namn och plats.

Två filer med samma namn ger en varning!

SPARA MED EFTERTANKE!

Spara-

-systematiskt med undermappar, mappar är gratis

-med urskiljning

-håll rent på skrivbordet

-bilder tar stor plats

Söka filer och mappar:

Välj område/enhet där objektet kan finnas

Skriv namnet på filen/mappen i sökrutan överst till höger, Enter.