2023-11-13 Kent Jarnestål från HRF informerar om hörselns betydelse.

Denna måndag fick vi en informativ och genomgripande föreläsning av Kent om hur viktigt det är att vara uppmärksam på att vårda sin hörsel. Som aktiv i HRF, Hörselskadades Riksförbund, är han väl insatt i såväl vad som gäller för den drabbade som vilka möjligheter det finns att få hjälp av sjukvården.

Den tekniska utvecklingen erbjuder numera också många lösningar för den som behöver hjälp.


Kent påpekade även att dålig hörsel har en påtaglig inverkan på såväl hälsa som psyke vilket har betydelse för livslängd och -kvalitet.

För att visa vilka möjligheter som hade Kent två medhjälpare som textade hans framställning på skärm så att alla kunde inte bara höra utan även läsa.

De medverkande avtackades med en varm applåd.


Här finns Kjells utförliga sammanfattning av Kents föredrag: HRF

Leif